Εγγραφές μαθητών α’ τάξης, σχολικού έτους 2022-2023

Οι αιτήσεις εγγραφών για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Για το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α΄τάξη θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν το 2016.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

α. Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (δεν απαιτείται η προσκόμισή του από τους γονείς αλλά αναζητείται από το σχολείο μέσω του Πληροφορικού συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ).

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου , στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Τ Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).  (Το έντυπο αυτό το χορηγεί το σχολείο).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για τη σχετική εγκύκλιο με θέμα «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023»

https://dipe-v-ath.att.sch.gr/Febr2022/18/DHMOTIKA.pdf