ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA3 “TEACHERS4EUROPE: SETTING AN AGORA FOR DEMOCRATIC CULTURE

Η Στ΄ τάξη (Στ1, Στ2) εκπονεί το τρέχον σχολικό έτος  συνεργατικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA3 «Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture» με τίτλο “Climate change: O.Fu-O.P(l)a- Our future our planet” σε συνεργασία με σχολεία από την Πολωνία, την Αγγλία κ την Τανζανία με δραστηριότητες που καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα διδακτικών στόχων. Στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος πραγματοποιήθηκε την  1η Απριλιου 2022 εισήγηση της εκπαιδευτικού Ζαμπούλη Κωνσταντίνας στο διεθνές συνέδριο της Unesco διάχυσης καλών εκπαιδευτικών πρακτικών.